Välkommen till Inges Gräv & Transport

– Kvalitetsarbeten sedan 1989start

Inges Gräv & Transport i Finnerödja är ett företag inriktat
huvudsakligen på schaktentreprenader och grävning, såsom:

  • Vatten- och avloppsgrävning
  • Dikning och dränering
  • Planeringsjobb
  • Kabelarbeten för el och tele
  • Grävning för fjärrvärme
  • Vägbygge och vägunderhåll
  • Grävning för villagrunder
  • Rivningsarbeten
  • Övriga markjobb

Vår maskinpark har ett brett utbud av maskiner, vilket gör att vi kan åta oss de flesta arbeten som förekommer i branschen. Vi kan även utföra diverse specialjobb.

Kontakta oss så kollar vi på hur vi kan lösa just ditt problem!